روز جهانی ترجمه از سال ۱۹۵۳ تعیین شده است اما اضافه شدن آن به تقویم جهانی سابقه‌ی چندان زیادی ندارد و از دهه نود میلادی این روز در سراسر جهان جشن گرفته می شود. فدراسیون جهانی مترجمان این روز را هر ساله جشن می‌گیرد تا به این ترتیب از زحمات مترجم هایی تقدیر کند که با تلاش‌های شبانه روزی خود سعی می کنند دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کنند و با برداشتن موانع زبانی انسان ها را به یکدیگر نزدیکتر کنند. 

در این روز در سراسر دنیا سمینارها و رویدادهای فرهنگی با موضوع ترجمه اجرا می شود تا به این ترتیب تلاش های مترجم های عزیز در سراسر دنیا مورد تقدیر قرار بگیرد و به تربیت مترجمان جدید و ارتقای برنامه های آموزشی برای آنها کمک شود. 

در این روز مترجمان، زبان شناسان، دانشجویان، نویسندگان و سایر اعضای فعال در حوزه زبان فعالیتهای ویژه ای را برای تجلیل از حرفه خود ، افزایش آگاهی از اهمیت کار خود و ابراز همبستگی با مترجمان در سراسر جهان انجام می دهند.

دنیای مدرن و دیجیتالی شده با تغییرات سریع و چشمگیری در شیوه های ارتباطی ما روبه رو شده است. تبادل اطلاعات هرگز سریعتر از این نبوده، جهان هرگز کوچکتر از این نبوده است، اما نیاز به مترجمان حرفه ای هرگز متوقف نشده است.
برعکس، نقش مترجم‌ در دنیای جهانی شده امروز نقشی ضروری است. در حالی که ارتباطات جریانی سریع دارد، مترجمان باید اطمینان حاصل کنند که این مسیر در جهت درست جریان دارد و معنای دقیق، هدف و سَبک پیام دست نخورده باقی مانده است.

دنیای امروز دنیای مترجمان است. این روز را به تمامی همکاران گرامی در تیم لینگوترجمه تبریک می گوییم و امیدواریم بتوانیم به‌ سهم خود، ارزش کار آن ها را ارج نهاده و تقدیری شایسه از دوستان مترجم داشته باشیم. 

روزتان مبارک.